Mijn naam is Cindy Drost-Elting (1979). In 2004 ben ik na de studie psychologie afgestudeerd als gedragsdeskundige aan de Radboud Universiteit Nijmegen. Later heb ik de 1-jarige praktijkopleiding tot kindercoach gevolgd bij BGL & Partners. 

In het verleden ben ik werkzaam geweest als pedagogisch medewerker, opvoedingsondersteuner bij een welzijnsorganisatie en psycholoog bij een instituut voor kinderen en jongeren met leer-, gedrags- of opvoedingsmoeilijkheden. Mijn stage als psycholoog heb ik destijds gelopen op een school voor kinderen en jongeren met een verstandelijke beperking.

Begin 2015 ben ik in Doetinchem mijn eigen praktijk begonnen. Een praktijk waar u met uw kind terecht kunt voor psychosociale hulp wanneer het dreigt vast te lopen in negatieve emoties, gedrag of gedachten. In het bijzonder bied ik hulp aan kinderen die met een verlieservaring te maken hebben, zoals het overlijden van een gezinslid. Ook verricht ik psychodiagnostisch onderzoek bij vermoeden van een stoornis, zoals autisme en ADHD.

Ik hanteer in mijn praktijk geen leeftijdsgrens: kinderen, jongeren, ouders, iedereen is welkom. 

Ik heb geen wachtlijst in tegenstelling tot de grotere instellingen.

 

Welkom bij Kinderpraktijk Scout!